Itt van: ISKOLAI SPORT

Iskolai sport

 Budapest II. kerület Diáksport

A II. kerületi diákolimpia versenyrendszer jellemzői

A II. kerületi diákolimpiai versenyrendszer a tanulók rendszeres, szervezett, egész éven át tartó versenyzési lehetőségét szolgálja. Lebonyolítását tekintve részben felmenő rendszerű. A kerületi diákolimpia eseményeit a budapesti, és az országos diákolimpia döntői követik. A diákolimpia azon gyermekek részére is biztosít rendszeres versenyzési lehetőséget, akik sportegyesületben nincsenek leigazolva, és nem versenyeznek rendszeresen.

Budapest II. kerületének tanórán kívüli iskolai sport eseményein, diákolimpiák, diákkupák, sportnapok keretében, 12 sportágban közel 20 esemény keretében próbálhatják ki magukat a kerületi diákok, csapatok, űzhetik kedvenc sportágaikat verseny körülmények között. A programok időbeli lefutásukat tekintve: egy napos, több napos, több héten át tartó, illetve egész tanévben – őszi- tavaszi bajnoki rendszerben zajló nyílt, illetve zárt versenyek.

A kerületi diáksport eseménynaptár a tanév, tanítási évhez igazodva, a Bp.-i Diáksport programhoz hangolva, a helyi lehetőségekhez mérten, a kerületi iskolák vezető testnevelőinek bevonásával kerül összeállításra.

A kerületi diákolimpiákat a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nkft. szervezi és finanszírozza. Budapesti viszonylatban is kiemelkedő, hogy minden évben 12-13 sportágban, két nemben és többnyire mind a hat korcsoportban megrendezzük a versenyeket.

A versenyek elsősorban a kerületi iskolákban, illetve kerületi helyszíneken, sportlétesítményekben zajlanak, lebonyolításukban kerületi testnevelők és kerületi egyesületek, sportági vezetők, edzők szakmai munkájának bevonásával.
Az iskolák a versenyek végeredményeiről, a versenyekkel kapcsolatos statisztikákról, illetve egyéb fővárosi vagy országos eseményekről folyamatos tájékoztatást kapnak, a nagyobb versenyek eredményei, sikerei megjelennek a Budai Polgár aktuális számában, illetve a Sport kft. honlapján.

Budapest II. kerület Diáksport

II. Kerületi Iskolai Sport Kihívások 2020/2021. Ősz-Tél

A COVID-19 miatti járványügyi készültség időszakában, a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. (továbbiakban: Sport Kft.) a kerületi diáksport versenyrendszerét a 2020/2021. tanév őszi és téli hónapjaiban az iskolai testnevelés órák keretén belül hirdeti meg, figyelembevéve a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) közleményét, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2020. szeptember 7-ei módosított intézkedési tervében foglaltakat. Az alábbi, a Sport Kft. által kiírt verse-nyeket, a II. kerületi iskolák a testnevelés órák keretei között szervezzék meg, az ajánlások és iránymutatások szigorú betartása mentén (melléklet).

A II. Kerületi Iskolai Sport Kihívások célja:

 • a tanulók fizikai aktivitásra, rendszeres tetsmozgásra való ösztönzése
 • az egészséges, fizikilag aktív életmód népszerűsítése a diákok körében
 • a programban szereplő sportágak, mozgásformák népszerűsítése a kerületi iskolák körében
 • a diáksport/iskolai sport program biztosítása a Diákolimpia versenyek felfüggesztése alatti időszakban is.

Korcsoportok a 2020/2021-as tanévben:

 • I. kcs. 2012-ben vagy később születettek
 • II. kcs. 2010-2011-ben születettek
 • III. kcs. 2008-2009-ban születettek
 • IV. kcs.2006-2007-ban születettek
 • V. kcs. 2004-2005-ben születettek
 • V-VI. kcs. 2001-2002-2003-ban születettek

A videók és eredmények feltöltését a Google Classroom alkalmazáson, vagy e-mailen keresztül várjuk!

Résztvevők a II. Kerületi Oktatási Intézményekbe járó diákok.

A kihívások szervezője: II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

További információ:
pohl.krisztina@masodikkeruletsport.hu
harmati.balazs@masodikkeruletsport.hu
https://www.masodikkeruletsport.hu/versenynaptar/

MELLÉKLET

A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. ajánlásai, tanácsai a kerületi diák és szabadidős sport programok biztonságos megvalósítására, a COVID-19 járványhelyzet időszakában.

A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. (továbbiakban: Sport Kft.) folyamatosan figyelembevéve az aktuális kormányzati népegészségügyi és a Magyar Diáksport Szövetség általi (MDSZ) járványügyi rendelkezéseket, ajánlásokat, az alábbi szempontokra hívja fel a figyelmet a kerületi diák és szabadidős sport programok, rendezvények biztonságos lebonyolításának érdekében:

A Sport Kft. által megrendezésre kerülő rendezvényeken kizárólag egészséges versenyző és/vagy résztvevő, kísérő és egyéb közreműködő vehet csak részt!

Kérjük, hogy a rendezvényen ne vegyen részt:

 • aki, vagy akinek a vele egy háztartásban élő családtagja a rendezvényt megelőző 14 napban az új koronavírus fontosabb tüneteinek bármelyikét észlelte magán (lásd: NNK tájékoztató);
 • aki, vagy akinek a vele egy háztartásban élő családtagja a rendezvényt megelőző 14 napban személyes kapcsolatba került megerősítetten vagy valószínűsítetten új koronavírus fertőzött beteggel;
 • akit, vagy akinek a vele egy háztartásban élő családtagját külföldi utazás, vagy egyéb okok miatt hatósági karanténba helyeztek.

Zárt térben zajló rendezvényeken a versenyzőkön, kísérőkön, szervezőkön és az egyéb közreműködőkön kívül más sze-mély (néző, hozzátartozó) nem tartózkodhat.

Iránymutatások és ajánlások a résztvevők számára:

 • lehetőség szerint az öltözőhasználat teljes kerülésével, mindenki otthonról sportruházatban érkezzen a rendezvényre, minél kisebb létszámban, és az alapvető higiéniai előírások betartásával;
 • a rendezvény helyszínére történő megérkezéskor a megfelelő kézmosás, vagy kézfertőtlenítő használata kötelező, valamint a rendezvény időtartama alatt is ajánlott;
 • az alapvető higiéniai előírások betartása kötelező a rendezvény helyszínén és időtartama alatt (tüsszentés vagy köhögés esetén elsősorban papír zsebkendő használata, és azonnali szabályos hulladékkezelése, ha pedig ez nem megoldható, pl. sportolás közben, akkor a könyökhajlatba való tüsszentés vagy köhögés);
 • az arc, szem, száj érintésének kerülése ajánlott;
 • a sporttevékenység közben kerülendő a köpés a földre, kézbe, kesztyűbe stb.;
 • a résztvevők között nem ajánlott a mérkőzés/verseny/ előtti/utáni, illetve az eredményhirdetés során a kézfogásos üdvözlés (helyette esetleg az ököl/könyök összeérintése);
 • a folyadékpótlás saját kulacs, vagy flakon használatával ajánlott;
 • zárt térben zajló rendezvény esetén a kísérők és egyéb közreműködők számára ajánlott a szájmaszk viselése, vagy a száj és az orr egyéb módon (sállal, kendővel) történő takarása;
 • a sporttevékenységet leszámítva minden résztvevőnek törekednie kell a zsúfoltság elkerülésére és a 1,5-2 méteres védőtávolság megtartására.

 ———–

 

Általános tudnivalók
2020/2021. tanév

Letölthető változat (pdf)

1. A Diákolimpiai versenyek célja, feladata:

 • Rendszeres és folyamatos sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása a kerületi tanulók részére.
 • A tanulók egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése.
 • A nevelési-oktatási intézményekben a sportágak népszerűsítése.
 • Az adott sportágban a “A kerületi Diákolimpiai bajnok” címek, helyezések eldöntése.
 • A továbbjutás eldöntése a budapesti és az országos versenyekre.
 • Az utánpótlás-nevelés, kiválasztás lehetőségeinek bővítése segítve a sportági szakszövetségek nevelési rendszerét.
 • Multi sport szemléletmód, gassroots szellemiség és módszertan megismertetése

2. Versenyformák és rendezők:
A kerületi diáksport program feljutásos, nem feljutásos és „amatőr” rendszerű versenyek kiírásait tartalmazza, melyeket a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. szervez, és a kerületi sportegyesületekkel és iskolákkal közösen bonyolít, a kerület minden oktatási intézményében tanuló diákok részére, I-VI. korcsoportban.

Az V. VI. korcsoport versenyei budapesti szinten is megrendezésre kerülnek, melyekre bármelyik iskola benevezhet.

3. A versenyek résztvevői:

Az alap- és középfokú oktatási intézmények azon tanulói, akik egy II. kerületi oktatási intézménybe a 2020/2021. tanév kezdetéig beiratkoztak, s a verseny időpontjában az iskola tanulói.

4. Korcsoportok a 2020/2021-as tanévben:

I. korcsoport 2012-ben vagy később születettek
II. korcsoport 2010-2011-ben születettek
III. korcsoport 2008-2009-ban születettek
IV. korcsoport 2006-2007-ban születettek
V. korcsoport 2004-2005-ben születettek
VI. korcsoport 2001-2002-2003-ben születettek

5. Játékvezetői költségek

A bírói díjak sportágtól, és a mérkőzések időtartamától függően változó, hozzávetőleg 1.600- 5.000 Ft közötti bruttó összeg (mérkőzésenként). A bírói, játékvezetői, közreműködői díjak pontosabb megállapításában az országos sportági szövetségek, valamint a Magyar Diáksport Szövetség által közzétett bírói díjak adnak irányvonalat.

6. Nevezés:

Kizárólag írásban, a versenykiírásban foglaltak szerint. A programok ingyenesek, nevezési díj nincs.

7. Díjazás:

Az I–III. helyezettek (egyéni, csapat) érem díjazásban részesülnek. A résztvevők oklevelet kapnak, a győztes kupát. Az egyes versenyeken külön díjak adhatók.

8. Egyéb tudnivalók:

 • Egy tanuló több sportágban is indulhat.
 • A csapat összeállítása fordulónként változtatható.
 • Valamennyi labdajátékban a résztvevő csapatok kötelesek mérkőzéslabdáról gondoskodni.
 • A versenyeken csak felnőtt vezető kíséretével szerepelhetnek a tanulók, aki az iskola pedagógusa vagy hivatalos megbízottja és ezt az intézmény vezetője által aláírt megbízással igazolja. Amennyiben egy iskola hivatalos felnőtt kísérő nélkül jelenik meg, a játékvezetők nem vezetik le a mérkőzést. A vétkes iskola vesztes félként kerül a mérkőzés jegyzőkönyvébe.
 • A versenyek rendezői az öltözőkben vagy pályán elhelyezett értéktárgyakért nem vállalnak felelősséget. Azok biztonságos elhelyezéséért a mindenkori kísérő a felelős.
 • Minden olyan kérdésben, amelyről a sportági versenykiírások külön nem rendelkeznek, az MDSZ vagy az illetékes sportági szakszövetségek érvényben lévő „Verseny- és játékszabályai” szerint kell eljárni.
 • Ha a diákolimpia hivatalos részvevőivel kapcsolatban (felnőttek, tanulók) olyan esemény fordul elő, amely nem egyeztethető össze a diákolimpiai eszmékkel (házirend be nem tartása, rongálás, játék megtagadása, hivatalos személy, ill. személyek megsértése, stb.) a versenybizottság a további versenyzésből azonnal hatállyal köteles a személy(eke)t, illetve a csapato(ka)t kizárni. A további szankcionálás jogát a szervezők fenntartják.A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. által szervezett és lebonyolított rendezvényeken kép-és hangfelvétel rögzítésére kerülhet sor, amelyet a szervező saját internetes platformjain, a II. Kerületi Önkormányzat nyomtatott és internetes oldalain, valamint az események dokumentálásában kíván felhasználni. A II. Kerületi Sport NKFT. versenyein részt vevő tanulók a nevezéssel, kísérők, nézők a részvétellel tudomásul veszik és hozzájárulnak ehhez.A nevezések ettől a tanévtől kezdve a nevezes@masodikkeruletsport.hu e-mail címre történnek. A versenyek kiírása és a versenynaptár a www.masodikkeruletsport.hu weboldal „Iskolai Sport” menüpont alatt megtalálhatók lesznek.

 

COVID-19 járványügyi készültség időszakában a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ tájékoztató) iránymutatásai, ajánlásai a mérvadók! 

 

2020/2021. tanév szünetek:

 • Az őszi szünet 2020. október 22-től 2020. november 2-ig tart.
 • A téli szünet 2020. december 18-től 2021. január 4-ig tart.
 • A tavaszi szünet 2021. március 31-től 2021. április 7-ig tart.

Letölthető változat (pdf)

Iskolai sport

 • Versenynaptár
 • Közösségi szolgálat
 • Eredmények

 

Kapcsolat

Központi iroda: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.
Telefon: +36 1 336-1138,
E-mail: info@masodikkeruletsport.hu