Itt van: ISKOLAI SPORT

Iskolai sport

 

Budapest II. kerület Diáksport

 

A II. kerületi diákolimpia versenyrendszer jellemzői

A II. kerületi diákolimpiai versenyrendszer a tanulók rendszeres, szervezett, egész éven át tartó versenyzési lehetőségét szolgálja. Lebonyolítását tekintve részben felmenő rendszerű. A kerületi diákolimpia eseményeit a budapesti, és az országos diákolimpia döntői követik. A diákolimpia azon gyermekek részére is biztosít rendszeres versenyzési lehetőséget, akik sportegyesületben nincsenek leigazolva, és nem versenyeznek rendszeresen.

Budapest II. kerületének tanórán kívüli iskolai sport eseményein, diákolimpiák, diákkupák, sportnapok keretében, 12 sportágban közel 20 esemény keretében próbálhatják ki magukat a kerületi diákok, csapatok, űzhetik kedvenc sportágaikat verseny körülmények között. A programok időbeli lefutásukat tekintve: egy napos, több napos, több héten át tartó, illetve egész tanévben – őszi- tavaszi bajnoki rendszerben zajló nyílt, illetve zárt versenyek.

A kerületi diáksport eseménynaptár a tanév, tanítási évhez igazodva, a Bp.-i Diáksport programhoz hangolva, a helyi lehetőségekhez mérten, a kerületi iskolák vezető testnevelőinek bevonásával kerül összeállításra.

A kerületi diákolimpiákat a II. Kerületi Sport és Szabadidősport NKFT. szervezi és finanszírozza. Budapesti viszonylatban is kiemelkedő, hogy minden évben 12-13 sportágban, két nemben és többnyire mind a hat korcsoportban megrendezzük a versenyeket.

A versenyek elsősorban a kerületi iskolákban, illetve kerületi helyszíneken, sportlétesítményekben zajlanak, lebonyolításukban kerületi testnevelők és kerületi egyesületek, sportági vezetők, edzők szakmai munkájának bevonásával.
Az iskolák a versenyek végeredményeiről, a versenyekkel kapcsolatos statisztikákról, illetve egyéb fővárosi vagy országos eseményekről folyamatos tájékoztatást kapnak, a nagyobb versenyek eredményei, sikerei megjelennek a Budai Polgár aktuális számában, illetve a Sport Kft. honlapján.

Budapest II. kerület Diáksport – Általános tudnivalók – 2021/2022. tanév

1. A Diákolimpiai versenyek célja, feladata:

–     Rendszeres és folyamatos sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása a kerületi tanulók részére.

–         A tanulók egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése.

–         A nevelési-oktatási intézményekben a sportágak népszerűsítése.

–         Az adott sportágban a “A kerületi Diákolimpiai bajnok” címek, helyezések eldöntése.

–         A továbbjutás eldöntése a budapesti és az országos versenyekre.

–         Az utánpótlás-nevelés, kiválasztás lehetőségeinek bővítése segítve a sportági szakszövetségek nevelési       rendszerét.

–        Multi sport szemléletmód, grassroots szellemiség és módszertan megismertetés

2. Versenyformák és rendezők:

A kerületi diáksport program feljutásos, nem feljutásos és „amatőr” rendszerű versenyek kiírásait tartalmazza, melyeket a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. szervez, és a kerületi sportegyesületekkel és iskolákkal közösen bonyolít, a kerület minden oktatási intézményében tanuló diákok részére, I-VI. korcsoportban.

Az V. VI. korcsoport versenyei budapesti szinten is megrendezésre kerülnek, melyekre bármelyik iskola benevezhet.

3. A versenyek résztvevői:

Az alap- és középfokú oktatási intézmények azon tanulói, akik egy II. kerületi oktatási intézménybe a 2021/2022. tanév kezdetéig beiratkoztak, s a verseny időpontjában az iskola tanulói.

4. Korcsoportok a 2021/2022-as tanévben:

 I. kcs. 2013-ben vagy később születettek

II. kcs. 2011-2012-ben születettek

III. kcs. 2009-2010-ban születettek

IV. kcs.2007-2008-ban születettek

V. kcs. 2005-2006-ben születettek

V-VI. kcs. 2002-2003-2004-ben születettek 

 

5. Játékvezetői költségek:

A bírói díjak sportágtól, és a mérkőzések időtartamától függően változó, hozzávetőleg 1600- 5000 Ft közötti bruttó összeg (mérkőzésenként). A bírói, játékvezetői, közreműködői díjak pontosabb megállapításában az országos sportági szövetségek, valamint a Magyar Diáksport Szövetség által közzétett bírói díjak adnak irányvonalat.

6. Nevezés:

Kizárólag írásban, a versenykiírásban foglaltak szerint. A programok ingyenesek, nevezési díj nincs.

7. Díjazás:

Az I–III. helyezettek (egyéni, csapat) érem díjazásban részesülnek.  A résztvevők oklevelet kapnak, a győztes kupát. Az egyes versenyeken külön díjak adhatók.

8. Egyéb tudnivalók:

 • Egy tanuló több sportágban is indulhat.
 • A csapat összeállítása fordulónként változtatható.
 • Valamennyi labdajátékban a résztvevő csapatok kötelesek mérkőzéslabdáról gondoskodni.
 • A versenyeken csak felnőtt vezető kíséretével szerepelhetnek a tanulók, aki az iskola pedagógusa vagy hivatalos megbízottja és ezt az intézmény vezetője által aláírt megbízással igazolja. Amennyiben egy iskola hivatalos felnőtt kísérő nélkül jelenik meg, a játékvezetők nem vezetik le a mérkőzést.  A vétkes iskola vesztes félként kerül a mérkőzés jegyzőkönyvébe.
 • A versenyek rendezői az öltözőkben vagy pályán elhelyezett értéktárgyakért nem vállalnak felelősséget. Azok biztonságos elhelyezéséért a mindenkori kísérő a felelős.
 • Minden olyan kérdésben, amelyről a sportági versenykiírások külön nem rendelkeznek, az MDSZ vagy az illetékes sportági szakszövetségek érvényben lévő „Verseny- és játékszabályai” szerint kell eljárni.
 • Ha a diákolimpia hivatalos részvevőivel kapcsolatban (felnőttek, tanulók) olyan esemény fordul elő, amely nem egyeztethető össze a diákolimpiai eszmékkel (házirend be nem tartása, rongálás, játék megtagadása, hivatalos személy, ill. személyek megsértése, stb.) a versenybizottság a további versenyzésből azonnal hatállyal köteles a személy(eke)t, illetve a csapato(ka)t kizárni. A további szankcionálás jogát a szervezők fenntartják.

A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. által szervezett és lebonyolított rendezvényeken kép-és hangfelvétel rögzítésére kerülhet sor, amelyet a szervező saját internetes platformjain, a II. Kerületi Önkormányzat nyomtatott és internetes oldalain, valamint az események dokumentálásában kíván felhasználni. A II. Kerületi Sport NKFT. versenyein részt vevő tanulók a nevezéssel, kísérők, nézők a részvétellel tudomásul veszik és hozzájárulnak ehhez.

A nevezések a nevezes@masodikkeruletsport.hu email címre történnek. A versenynaptár és az eredmények a www.masodikkeruletsport.hu weboldal „Iskolai sport” menüpont alatt megtalálhatók.

 

COVID-19 járványügyi készültség időszakában a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) iránymutatásai, ajánlásai a mérvadók!

 

2021/2022. tanév szünetek:

Az őszi szünet 2021. október 23-től 2021. november 1-ig tart.

A téli szünet 2021. december 22-tól 2022. január 2-ig tart.

A tavaszi szünet 2022. április 14-től 2022. április 19-ig tart.

A Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24.

 

 1. augusztus

 

Iskolai sport

 • Versenynaptár
 • Közösségi szolgálat
 • Eredmények

 

Kapcsolat

Központi iroda: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.
Telefon: +36 1 336-1138,
E-mail: info@masodikkeruletsport.hu