Itt van: ISKOLAI SPORT

Iskolai sport

Budapest II. kerület Diáksport

A II. kerületi diákolimpia versenyrendszer jellemzői

A II. kerületi diákolimpiai versenyrendszer a tanulók rendszeres, szervezett, egész éven át tartó versenyzési lehetőségét szolgálja. Lebonyolítását tekintve részben felmenő rendszerű. A kerületi diákolimpia eseményeit a budapesti, és az országos diákolimpia döntői követik. A diákolimpia azon gyermekek részére is biztosít rendszeres versenyzési lehetőséget, akik sportegyesületben nincsenek leigazolva, és nem versenyeznek rendszeresen.

Budapest II. kerületének tanórán kívüli iskolai sport eseményein, diákolimpiák, diákkupák, sportnapok keretében, 12 sportágban közel 20 esemény keretében próbálhatják ki magukat a kerületi diákok, csapatok, űzhetik kedvenc sportágaikat verseny körülmények között. A programok időbeli lefutásukat tekintve: egy napos, több napos, több héten át tartó, illetve egész tanévben – őszi- tavaszi bajnoki rendszerben zajló nyílt, illetve zárt versenyek.

A kerületi diáksport eseménynaptár a tanév, tanítási évhez igazodva, a Bp.-i Diáksport programhoz hangolva, a helyi lehetőségekhez mérten, a kerületi iskolák vezető testnevelőinek bevonásával kerül összeállításra.

A kerületi diákolimpiákat a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nkft. szervezi és finanszírozza. Budapesti viszonylatban is kiemelkedő, hogy minden évben 12-13 sportágban, két nemben és többnyire mind a hat korcsoportban megrendezzük a versenyeket.

A versenyek elsősorban a kerületi iskolákban, illetve kerületi helyszíneken, sportlétesítményekben zajlanak, lebonyolításukban kerületi testnevelők és kerületi egyesületek, sportági vezetők, edzők szakmai munkájának bevonásával.
Az iskolák a versenyek végeredményeiről, a versenyekkel kapcsolatos statisztikákról, illetve egyéb fővárosi vagy országos eseményekről folyamatos tájékoztatást kapnak, a nagyobb versenyek eredményei, sikerei megjelennek a Budai Polgár aktuális számában, illetve a Sport kft. honlapján.

Budapest II. kerület Diáksport
Általános tudnivalók
2020/2021. tanév

Letölthető változat (pdf)

1. A Diákolimpiai versenyek célja, feladata:

 • Rendszeres és folyamatos sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása a kerületi tanulók részére.
 • A tanulók egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése.
 • A nevelési-oktatási intézményekben a sportágak népszerűsítése.
 • Az adott sportágban a “A kerületi Diákolimpiai bajnok” címek, helyezések eldöntése.
 • A továbbjutás eldöntése a budapesti és az országos versenyekre.
 • Az utánpótlás-nevelés, kiválasztás lehetőségeinek bővítése segítve a sportági szakszövetségek nevelési rendszerét.
 • Multi sport szemléletmód, gassroots szellemiség és módszertan megismertetése

2. Versenyformák és rendezők:
A kerületi diáksport program feljutásos, nem feljutásos és „amatőr” rendszerű versenyek kiírásait tartalmazza, melyeket a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. szervez, és a kerületi sportegyesületekkel és iskolákkal közösen bonyolít, a kerület minden oktatási intézményében tanuló diákok részére, I-VI. korcsoportban.

Az V. VI. korcsoport versenyei budapesti szinten is megrendezésre kerülnek, melyekre bármelyik iskola benevezhet.

3. A versenyek résztvevői:

Az alap- és középfokú oktatási intézmények azon tanulói, akik egy II. kerületi oktatási intézménybe a 2020/2021. tanév kezdetéig beiratkoztak, s a verseny időpontjában az iskola tanulói.

4. Korcsoportok a 2020/2021-as tanévben:

I. korcsoport 2012-ben vagy később születettek
II. korcsoport 2010-2011-ben születettek
III. korcsoport 2008-2009-ban születettek
IV. korcsoport 2006-2007-ban születettek
V. korcsoport 2004-2005-ben születettek
VI. korcsoport 2001-2002-2003-ben születettek

5. Játékvezetői költségek

A bírói díjak sportágtól, és a mérkőzések időtartamától függően változó, hozzávetőleg 1.600- 5.000 Ft közötti bruttó összeg (mérkőzésenként). A bírói, játékvezetői, közreműködői díjak pontosabb megállapításában az országos sportági szövetségek, valamint a Magyar Diáksport Szövetség által közzétett bírói díjak adnak irányvonalat.

6. Nevezés:

Kizárólag írásban, a versenykiírásban foglaltak szerint. A programok ingyenesek, nevezési díj nincs.

7. Díjazás:

Az I–III. helyezettek (egyéni, csapat) érem díjazásban részesülnek. A résztvevők oklevelet kapnak, a győztes kupát. Az egyes versenyeken külön díjak adhatók.

8. Egyéb tudnivalók:

 • Egy tanuló több sportágban is indulhat.
 • A csapat összeállítása fordulónként változtatható.
 • Valamennyi labdajátékban a résztvevő csapatok kötelesek mérkőzéslabdáról gondoskodni.
 • A versenyeken csak felnőtt vezető kíséretével szerepelhetnek a tanulók, aki az iskola pedagógusa vagy hivatalos megbízottja és ezt az intézmény vezetője által aláírt megbízással igazolja. Amennyiben egy iskola hivatalos felnőtt kísérő nélkül jelenik meg, a játékvezetők nem vezetik le a mérkőzést. A vétkes iskola vesztes félként kerül a mérkőzés jegyzőkönyvébe.
 • A versenyek rendezői az öltözőkben vagy pályán elhelyezett értéktárgyakért nem vállalnak felelősséget. Azok biztonságos elhelyezéséért a mindenkori kísérő a felelős.
 • Minden olyan kérdésben, amelyről a sportági versenykiírások külön nem rendelkeznek, az MDSZ vagy az illetékes sportági szakszövetségek érvényben lévő „Verseny- és játékszabályai” szerint kell eljárni.
 • Ha a diákolimpia hivatalos részvevőivel kapcsolatban (felnőttek, tanulók) olyan esemény fordul elő, amely nem egyeztethető össze a diákolimpiai eszmékkel (házirend be nem tartása, rongálás, játék megtagadása, hivatalos személy, ill. személyek megsértése, stb.) a versenybizottság a további versenyzésből azonnal hatállyal köteles a személy(eke)t, illetve a csapato(ka)t kizárni. A további szankcionálás jogát a szervezők fenntartják.A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. által szervezett és lebonyolított rendezvényeken kép-és hangfelvétel rögzítésére kerülhet sor, amelyet a szervező saját internetes platformjain, a II. Kerületi Önkormányzat nyomtatott és internetes oldalain, valamint az események dokumentálásában kíván felhasználni. A II. Kerületi Sport NKFT. versenyein részt vevő tanulók a nevezéssel, kísérők, nézők a részvétellel tudomásul veszik és hozzájárulnak ehhez.A nevezések ettől a tanévtől kezdve a nevezes@masodikkeruletsport.hu e-mail címre történnek. A versenyek kiírása és a versenynaptár a www.masodikkeruletsport.hu weboldal „Iskolai Sport” menüpont alatt megtalálhatók lesznek.

 

COVID-19 járványügyi készültség időszakában a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ tájékoztató) iránymutatásai, ajánlásai a mérvadók! 

 

2020/2021. tanév szünetek:

 • Az őszi szünet 2020. október 22-től 2020. november 2-ig tart.
 • A téli szünet 2020. december 18-től 2021. január 4-ig tart.
 • A tavaszi szünet 2021. március 31-től 2021. április 7-ig tart.

Letölthető változat (pdf)

Iskolai sport

 • Versenynaptár
 • Közösségi szolgálat
 • Eredmények

 

Kapcsolat

Központi iroda: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.
Telefon: +36 1 336-1138,
Fax: +36 1 325-0403
E-mail: info@masodikkeruletsport.hu