Itt van: ISKOLAI SPORT

Iskolai sport

Budapest II. kerületi diáksport

 

A II. kerületi Diákolimpia versenyrendszer jellemzői:

A II. kerületi diákolimpiai versenyrendszer a tanulók rendszeres, szervezett, egész éven át tartó versenyzési lehetőségét szolgálja. Lebonyolítását tekintve részben felmenő rendszerű. A kerületi diákolimpia eseményeit jellemzően a budapesti és az országos diákolimpia döntői követik. A diákolimpia azon gyermekek részére is biztosít rendszeres versenyzési lehetőséget, akik sportegyesületben nincsenek leigazolva és nem versenyeznek rendszeresen.

Budapest II. kerületének tanórán kívüli iskolai sporteseményein – diákolimpiák, diákkupák, sportnapok, sportfesztiválok – 14 különböző sportágban, 17 programkiírás (hozzávetőlegesen 40 versenynap), esemény keretében próbálhatják ki magukat a kerületi diákok, csapatok és űzhetik kedvenc sportágaikat versenykörülmények között.

A programok időbeli lefutásukat tekintve: egy napos, több napos, több héten át tartó, illetve egész tanévben (őszi – tavaszi bajnoki rendszerben) zajló nyílt, illetve zárt versenyek. 

A kerületi diáksport eseménynaptár a tanítási évhez igazodva, a budapesti és az országos diáksport programhoz hangolva, a helyi lehetőségekhez mérten, a kerületi iskolák vezető testnevelőinek bevonásával kerül összeállításra.

A kerületi diákolimpiákat a II. Kerületi Sport és Szabadidősport NKFT. szervezi és finanszírozza. Budapesti viszonylatban is kiemelkedő, hogy minden évben 14 sportágban, mindkét nem számára és többnyire mind a hat korcsoportban megrendezzük a versenyeket. 

A versenyek elsősorban a kerületi iskolákban, illetve kerületi helyszíneken, sportlétesítményekben zajlanak, lebonyolításukban aktívan közreműködnek a kerületi testnevelők, a kerületi egyesületek, valamint a sportági vezetők és az edzők.
Az iskolák a versenyek végeredményeiről, a versenyekkel kapcsolatos statisztikákról, illetve egyéb fővárosi vagy országos eseményekről folyamatos tájékoztatást kapnak. A nagyobb versenyek, programok eredményei megjelennek a Budai Polgár aktuális számában, illetve a Sport Kft. honlapján is megtalálhatók.      

 

Általános tudnivalók

2023/2024. tanév

 

1. A diákolimpiai versenyek célja, feladata:

–         Rendszeres és folyamatos sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása a kerületi tanulók részére.

–         A tanulók egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése.

–         A nevelési-oktatási intézményekben a sportágak népszerűsítése.

–         Az adott sportágban a “A kerületi Diákolimpiai Bajnok” címek, helyezések eldöntése.

–         A továbbjutás eldöntése a budapesti és az országos versenyekre.

–         Az utánpótlás-nevelés, -kiválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve a sportági szakszövetségek nevelési rendszerét.

–      A multisport szemléletmód, grassroots szellemiség és módszertan megismertetése, a „sportfesztivál” légkör (Örömből fakadó teljesítmény- és eredménykényszer nélküli mozgás) hangsúlyozása – kiemelten az alsós korosztályban.

2. Versenyformák és rendezők:

A kerületi diáksport program feljutásos, nem feljutásos, – jellemzően „amatőr” rendszerű versenyek – illetve az I. és II. korcsoportban iskolai versenyfesztiválok kiírásait tartalmazza melyeket a II. Kerületi Sport és Szabadidősport NKft. szervez, és a kerületi sportegyesületekkel és iskolákkal közösen rendez meg, a kerület minden oktatási intézményében tanuló diák részére, I-VI. korcsoportban.

Az V. -VI. korcsoport versenyei budapesti szinten is megrendezésre kerülnek, melyekre bármelyik iskola benevezhet.

3. A versenyek résztvevői:

Az alap- és középfokú oktatási intézmények azon tanulói, akik egy II. kerületi oktatási intézménybe a 2023/2024. tanév kezdetéig beiratkoztak, s a verseny időpontjában az iskola tanulói.

4. Korcsoportok a 2023/2024-es tanévben:

I. kcs. 2015-ben vagy később születettek 

II. kcs. 2013-2014-ban születettek 

III. kcs. 2011-2012-ben születettek 

IV. kcs. 2009-2010-ben születettek 

V. kcs. 2007-2008-ben születettek 

V-VI. kcs. 2004-2005-2006-ban születettek 

5. Játékvezetői költségek:

A bírói díj sportágtól és a mérkőzések időtartamától függően változó, hozzávetőleg 2500-6000 Ft közötti bruttó összeg (mérkőzésenként vagy óránként). A bírói, játékvezetői, közreműködői díj pontosabb megállapításában az országos sportági szövetségek, valamint a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) által közzétett bírói díjak adnak irányvonalat.

6. Nevezés:

Kizárólag írásban, a versenykiírásban foglaltak szerint. A programok ingyenesek, nevezési díj nincs.

7. Díjazás:

Az I–III. helyezettek (egyéni, csapat) éremdíjazásban részesülnek.  A résztvevők oklevelet kapnak, a győztes kupát. Az egyes versenyeken külön díjak is adhatók.

8.Egyéb tudnivalók:

  • Egy tanuló több sportágban is indulhat.
  • A csapat összeállítása fordulónként változtatható.
  • Valamennyi labdajátékban a résztvevő csapatok kötelesek mérkőzéslabdáról gondoskodni.
  • A versenyeken csak felnőtt vezető kíséretével szerepelhetnek a tanulók, aki az iskola pedagógusa vagy hivatalos megbízottja és ezt az intézmény vezetője által aláírt megbízással igazolja. Amennyiben egy iskola hivatalos felnőtt kísérő nélkül jelenik meg, a játékvezetők nem vezetik le a mérkőzést.  A vétkes iskola vesztes félként kerül a mérkőzés jegyzőkönyvébe.
  • A versenyek rendezői az öltözőkben vagy a pályán elhelyezett értéktárgyakért nem vállalnak felelősséget, azok biztonságos elhelyezéséért a mindenkori kísérő a felelős.
  • Minden olyan kérdésben, amelyről a sportági versenykiírások külön nem rendelkeznek, az MDSZ vagy az illetékes sportági szakszövetségek érvényben lévő „Verseny- és játékszabályai” szerint kell eljárni.
  • Ha a Diákolimpia hivatalos résztvevőivel kapcsolatban (felnőttek, tanulók) olyan esemény fordul elő, amely nem egyeztethető össze a diákolimpiai eszmékkel, (házirend be nem tartása, rongálás, játék megtagadása, hivatalos személy, ill. személyek megsértése stb.) a versenybizottság a további versenyzésből azonnali hatállyal köteles a személy(eke)t, illetve a csapato(ka)t kizárni. A további szankcionálás jogát a szervezők fenntartják.

A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. által szervezett és lebonyolított rendezvényeken kép-és hangfelvétel rögzítésére kerülhet sor, amelyet a szervező saját internetes platformjain, a II. Kerületi Önkormányzat nyomtatott és internetes oldalain, valamint az események dokumentálásában kíván felhasználni. A II. Kerületi Sport NKFT. versenyein résztvevő tanulók a nevezéssel, a kísérők, nézők pedig a részvétellel tudomásul veszik a fentieket és hozzájárulnak.

A nevezéseket a nevezes@masodikkeruletsport.hu email címre várjuk. A versenynaptár és az eredmények a www.masodikkeruletsport.hu weboldal „Iskolai sport” menüpont alatt megtalálhatók.

 

2023/2024. tanév szünetei:

Az őszi szünet október 28-tól november 5-ig tart.

A téli szünet december 21-től 2024. január 1-ig tart.

A tavaszi szünet 2024.március 28-tól 2024. április 2-ig tart.

A Magyar Diáksport Napja: 2023. szeptember 29.

 

 2023. szeptember

 Sportrendezvényre, iskolai sportnapra keresel helyszínt? 

Kapcsolat

Központi iroda: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.
Telefon: +36 1 336-1138,
E-mail: info@masodikkeruletsport.hu