Itt van: Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Közérdekű információk

2011. évi CXII. törvény

I. PONT

 

I/1.

Hivatalos név: II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.
Székhely: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-202717
Postai cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.
Telefonszámok: 06-1-336-1138; 06-1-336-1139
E-mail cím: info@masodikkeruletsport.hu
Honlap: www.masodikkeruletsport.hu

Létesítmények elérhetőségei:
Panoráma Sportközpont
Cím: 1023 Budapest, Kolozsvári Tamás u. 11.
Telefonszám:06-20-388-1127
E-mail cím: info-kt@masodikkeruletsport.hu

Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont
Cím: 1028 Budapest, Szabadság u. 51-57.
Telefonszám: 06-20-282-3346
E-mail cím: info-pj@masodikkeruletsport.hu

Gyarmati Dezső Uszoda
Cím: 1029 Budapest, Máriaremetei út 224.
Telefonszám: 06-1-607-8645
E-mail cím: uszoda@gydu.hu

I/2.

Szervezeti és Működési Szabályzat (pdf)

I/3.

Vezetők elérhetőségei:

Nagy Julianna
ügyvezető
Email: nagy.julianna@masodikkeruletsport.hu

I/4.
nem érintett

I/5.
nem érintett

I/6.
nem érintett

I/7.
nem érintett

I/8.
nem érintett

I/9.
nem érintett

I/10.
nem érintett

I/11.

A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felett törvényességi felügyeletet ellátó szervezet:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
1051 Budapest, Nádor utca 28.
Levelezési cím: 1363 Pf. 17.
Központi telefonszám: 06-1-354-4800
Honlap: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga
Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 28.
Az ügyfélfogadási időben hívható Call-center telefonszáma: 06-1-354-4233
Ügyfélszolgálati Iroda (cégiroda) Tel.: 06-1-354-4932

 II. PONT

II/1

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény
A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

Közszolgáltatási keretszerződés (pdf)

Adatkezelési tájékoztató (pdf)

II/2.
nem érintett

II/3.
nem érintett

II/4.
nem érintett

II/5.
nem érintett

II/6.
Adatbázisok:

Novitax ügyviteli rendszer 
Formátum: szoftver  
Cél: pénzügyi nyilvántartások vezetése (számlák, főkönyv, leltár, könyvelési adatok)
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése 
Érintettek köre: a társaság szerződéses partnerei, a társaság munkavállalói
Az adatok forrása: az érintettek által szolgáltatva
Az adatok fajtái: személyes adatok 
 

Anteus beléptető rendszer
Cél: uszodai beléptetés biztosítása, bérlettel rendelkező látogatók és versenysportolók nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: az érintettek hozzájárulása 
Érintettek köre: azok a természetes személyek, akik az uszodát versenyzőként illetve uszoda bérlettel látogatják 
Az adatok forrása: az érintettek által szolgáltatva
Az adatok fajtái: személyes adatok 
 

Természetes személy bérlők elérhetőségeinek nyilvántartása 
Formátum: szoftver  
Cél: kapcsolattartás a bérlőkkel
Adatkezelés jogalapja: az érintettek hozzájárulása 
Érintettek köre: a társaság természetes személy bérlői
Az adatok forrása: az érintettek által szolgáltatva
Az adatok fajtái: személyes adatok 

II/7.
nem érintett

II/8.
nem érintett

II/9.
nem érintett

II/10.
nem érintett

II/11.
nem érintett

II/12.
Jelenleg nincs a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó tétel.

II/13.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény III. fejezet 20-21. pontjainak megfelelően.
Közérdekű adatigénylés:
Nagy Julianna ügyvezető
nagy.julianna@masodikkeruletsport.hu
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

/14.
nem érintett

II/15.
Jelenleg nincs a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó tétel.

II/16.
nem érintett

II/17.
Adatkezelési tájékoztató (pdf)

II/18.
nem érintett

II/19.
nem érintett

II/20.
nem érintett

II/21.
nem érintett

II/22.
nem érintett

II/23.
nem érintett

II/24.
nem érintett

II/25.
nem érintett

III. PONT

III/1.

2015. évi beszámoló (pdf)
2015. évi kiegészítő melléklet (pdf)
2015. évi könyvvizsgálói jelentés (pdf)

2016. évi beszámoló (pdf)
2016. évi kiegészítő melléklet (pdf)
2016. évi könyvvizsgálói jelentés (pdf)

2017. évi beszámoló (pdf)
2017. évi kiegészítő melléklet (pdf)
2017. évi könyvvizsgálói jelentés (pdf)

2018. évi beszámoló (pdf)
2018. évi kiegészítő melléklet (pdf)
2018. évi könyvvizsgálói jelentés (pdf)

2019. évi beszámoló (pdf)
2019. évi kiegészítő melléklet (pdf)
2019. évi könyvvizsgálói jelentés (pdf)

2020. évi beszámoló (pdf)
2020. évi kiegészítő melléklet (pdf)
2020. évi könyvvizsgálói jelentés (pdf)

2021. évi beszámoló (pdf)
2021. évi kiegészítő melléklet (pdf)
2021. évi könyvvizsgálói jelentés (pdf)

2022. évi beszámoló (pdf)
2022. évi kiegészítő melléklet (pdf)
2022. évi könyvvizsgálói jelentés (pdf)

2023. évi beszámoló (pdf)
2023. évi kiegészítő melléklet (pdf)
2023. évi könyvvizsgálói jelentés (pdf)

III/2.

2024. évi foglalkoztatotti adatok (pdf)
2023. évi foglalkoztatotti adatok (pdf)
2022. évi foglalkoztatotti adatok (pdf) 
2021. évi foglalkoztatotti adatok (pdf)
2020. évi foglalkoztatotti adatok (pdf)
2019. évi foglalkoztatotti adatok (pdf)

III/3.
nem érintett

III/4.

Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések (pdf)

III/5.
nem érintett

III/6.
nem érintett

III/7.
nem érintett

III/8.
Közbeszerzések

Közbeszerzési terv 2023 (pdf)
Közbeszerzési terv 2022 (pdf)
Közbeszerzési terv 2021 (pdf)
Közbeszerzési terv 2019 (pdf)
Közbeszerzési terv 2018 (pdf)
Közbeszerzési éves statisztikai összegzés 2016 – pdf

2009. évi CXXII törvény

Tájékoztatás a 2009. évi CXXII. törvény szerint a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok közérdekből nyilvánossá minősített adatairól

Aktuális adatok:

2024.04.11-től érvényes adatok

Archív adatok:

2024.01.01 érvényes adatok (pdf)
2023.12.01 érvényes adatok (pdf)
2023.05.01 érvényes adatok (pdf)
2023.03.31-től érvényes adatok (pdf)
2022.10.27-től érvényes adatok (pdf) 
2022.05.31-től érvényes adatok (pdf) 
2021.09.01-től érvényes adatok (pdf) 
2021.01.26-tól érvényes adatok (pdf) 
2020.10.01-től érvényes adatok 2 (pdf) 
2020.01.01-től érvényes adatok 1 (pdf) 

Elektronikus megfigyelőrendszerről szóló szabályzat
2019.10.01-től hatályos kamera szabályzat (pdf)

 

Kapcsolat

Központi iroda: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.
Telefon: (06 1) 336-1138,
Fax: (06 1) 325-0403
E-mail: info@masodikkeruletsport.hu